Aktiva PPM-sparare är vinnarna

De flesta PPM-sparare har fått se sina placerade pengar åka berg- och dalbana sen systemet startade hösten 2000. PPM-premiären fick den sämsta tänkbara start med ett kraftigt börsfall till följd av IT-kraschen och terrorattacken i USA den 11 september 2001. När värdena hade återhämtat sig kom finanskrisen i september 2008 som åter gav ett stort börsfall. Men en tröst i bedrövelsen är att premiepensionen är en mindre del av den samlade pensionen. När systemet är fullt utbyggt kommer premiepensionens andelen att uppgå till 20–25 procent.

Men hur har det då gått för den genomsnittlige spararen? Jo, det har faktiskt i snitt blivit en värdeökning på 3,1 % per år. De som var aktiva i valet av premiefonder har generellt varit mer lyckosamma. I snitt landar deras värdeförändring på 3,3 procent. De som valde soffliggarfonden har fått en värdeförändring på 2,5 procent. Den riktigt djärve som satte sina pengar i en Rysslandsfond har, trots två börsfall, kunnat räkna hem en värdeökning på 12 procent eller mer per år.

Själv har jag varit en aktiv sparare och bytt fonder flera gånger med blandat resultat. Men jag har i alla fall fått större värdeökning än de som varit passiva. För dem som tycker det är svårt att välja rätt fonder så har de flesta bankerna numera en tjänst där de förvaltar ditt PPM-sparande. De sköter då alla köp och försäljningar av fonder. Det kan nog vara en god idé för den ointresserade att betala för en sådan tjänst för det finns numera drygt 780 fonder att välja mellan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar